درباره سازمان
معرفی سازمان  

باتوجه به مأموريت و وظايف محوله به وزارت علوم ، تحقيقات و فنّاوري در قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و لايحه قانوني تجديدساختار وزارت علوم ، تحقيقات و فنّاوري  و نگرش نظام مند اين لايحه براي انسجام بخشيدن به امور اجرايي و سياستگذاري نظام علمي و فنّاوري كشور و تعيين سياست ها و اولويت هاي راهبردي در حوزة تحقيقات و فنّاوري  توسط وزارت علوم ، تحقيقات و فنّاوري ، حمايت هاي  برنامه ريزي ، ساخت آفريني  و بسترسازي در سطح معاونت فنّاوري  و انجام  حمايت هاي ملي از ايجاد فنّاوري (تحقيق و توسعه‌)در سطح سازماني ، سازمان پژوهشهاي علمي وصنعتي ايران  به عنوان نهاد حمايتي براي عملياتي كردن سياست ها و برنامه ها  در زمينه ايجاد فنّاوري  در سطح ملي انتخاب گرديد .

 
.:اهداف

هدف اصلي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران حمايت از ايجاد فنّاوري (تحقيق و توسعه ) در سطح ملي خواهد بود و براي اين منظور مي‌كوشد تا از طريق اعمال حمايت ها و ارائه تسهيلات (‌علمي ، فني ، مالي ، حقوقي ، اداري و فرهنگي) و فراهم آوردن ترتيبات لازم براي تعامل بهره‌ور و مؤثر عرضه و تقاضاي فنّاوري زمينه هاي رشد خلاقيت و نوآوري ، به كارگيري نتايج تحقيقات و تجاري كردن فنّاوري هاي حاصل از تحقيق و توسعه را در يك فضاي رقابتي فراهم آورد .

.:وظايف
 • حمايت از تكميل چرخة تحقيق تا توليد به منظور فراهم كردن زمينه هاي به كارگيري مؤثر نتايج تحقيقات
 • حمايت از مستند سازي ، جذب ، بومي سازي و اشاعه دستاوردهاي حاصل از ايجاد فنّاوري
 • حمايت و پشتيباني از مخترعين ، مبتكرين ، محققين كارآفرين ، مؤسسات و شركت هاي كارآفرين و هدايت فعاليت آنها در جهت تحقق اولويت هاي ايجاد فنّاوري
 • حمايت از توسعه و گسترش مراكز خدمات فني - مهندسي ، مشاوره اي و مديريت ايجاد فنّاوري
 • حمايت مالي و تشويق بخش خصوصي در فعاليتهاي ايجاد فنّاوري
 • ايجاد سازوكارهاي حمايتي از طريق سازماندهي تشكيلات و امكانات مناسب اين نوع حمايت ها در سازمان
 • ايجاد ارتباط مؤثر و ارائه خدمات اطلاع رساني بين عرضه كنندگان و متقاضيان ايجاد فنّاوري و فنّاوري هاي ايجاد شده
 • ايجاد زمينه هاي لازم براي ارائه فنّاوري هاي حاصل از تحقيق و توسعه از طريق برپايي نمايشگاه ها و جشنواره ها ، از جمله جشنواره خوارزمي و انتشار اطلاعات مربوطه به صورت كتاب ، مجله ، فيلم ، خبرنامه ، بروشور ...
 • ايجـاد زمينـه هاي مناسب براي برگزاري و تـرويج دوره هاي كاربردي و حرفه اي ، همايش ها و كارگاه هاي تخصصي به منظور توسعه منابع انساني در عرصه هاي مختلف ايجاد فنّاوري
 • گسترش همكاري در روابط علمي – فني با سازمان ها و مراكز پژوهشي – فنّاوري در سطح ملي ، منطقه اي و بين‌المللي در زمينه موضوع فعاليت سازمان
 • اتخاذ تدابير مناسب جهت حمايت از تضمين مالكيت فكري و افزايش قدرت ريسك پذيري (خطر پذيري ) مشاركت كنندگان در برنامه هاي ايجاد فنّاوري
 • ايجاد پژوهشكده‌هاي تحت پوشش سازمان با شخصيت حقوقي مستقل به منظور انجام تحقيقات توسعه فنّاوري در جهت اولويت هاي ملي و فنّاوري هاي نوين

سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران : 13 رئیس در 30 سال

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران به منظور پاسخگویی به تقاضای روزافزون رشد و توسعه علوم و فناوری و جذب و پرورش استعدادهاي گوناگون علمي و صنعتي، اجراي طرحهاي تحقيقاتي كاربردي و توسعه اي و حمایت از پژوهشگران، مخترعان، نوآوران و کارآفرینان در سال 1359 پس از تصويب شوراي انقلاب اسلامي تأسیس گردید و حمایت از نوآوری و ترویج کارآفرینی و تحقیقات و توسعه فناوری را سر لوحه فعاليت خود قرار داد . اين سازمان در فراز و نشيبهاي سي سال گذشته مديريت اين افراد را تجربه نمود .

روسای سازمان

 

نام و نام خانوادگی

دوره ریاست

تحصیلات

 
1 ابوالفضل اجاره دار شهريور 1359 فروردين 1360  كارشناسي علوم اجتماعي

2 عبدالصمد تقي زاده ارديبهشت 1360 مرداد 1360 دكترا پزشكي  
3 رحيم ملك زاده شهریور 1360 شهريور 1361 فوق ديپلم

4 مجيد عباسپور   مهر 1361 فروردين 1362 دكترا مهندسي محيط زيست

5 محمود تبياني  ارديبهشت 1362  خرداد 1365 دكترا مهندسي برق

6 سيد احمد معتمدي آذر 1365 فروردين 1368 دكترا الكترونيك ديجيتال

7 محمد سليماني   ارديبهشت 1368 آبان 1369 دكترا مهندسي برق

8 سيد احمد معتمدي  آذر 1369  دي 1379 دكترا الكترونيك ديجيتال

9 محمد جعفر ميلي منفرد بهمن 1379  مرداد 1381 دكترا مهندسي برق

10 عطاالله كوهيان   شهريور 1381 فروردين 1383 دكترا فيزيك  

11 سيد حميد فتحي ارديبهشت 1383 بهمن 1384 دكترا مهندسي برق

12 غلامحسين رحيمي شعرباف مقدس اسفند 1384 مهر 1388 دكترا مكانيك

13 عباس طائب  آبان 1388 تا كنون دكترا شيمي